Harstadpakken del 2

Vi starter arbeidet med Harstadpakken del 2 i krysset ved Margrethe Jørgensens vei.

Harstad Maskin er godt i gang med veipakken del 2. Dagens kryss ved Margrethe Jørgensens vei skal erstattes av en rundkjøring og være tilknyttet tunnelen gjennom Harstadåsen.

Byggherre for prosjektet er Statens Vegvesen og kontrakten har en verdi på 40 mill.

Arbeidet er omfattende og utfordrende. Det skal i tillegg til rundkjøringen blant annet bygges forskjæring til tunellen, gang og sykkelvei, vann og avløp og kjørevei.

I en periode vil trafikken gå via en omkjøringsvei (se bildet under).

binary-1030015-1060421

Fra statens vegvesen

679hFb8OP8zJNrfll4Zyxl-EszFobSU2TJ62U0GyF5YZAPwpGh6HBtQmeXf9OBJK8SSCA-3IavBkN7sqY6dgx0

Borrerigg i arbeid