Perlen på Hamneset

Denne uken begynte vi med grunnarbeider til "Perlen" som er andre byggetrinn for Consto på Hamneset

Perlen i Harstad

Leilighetsbygg med 47 leiligheter over 10 etasjer.

ByggherreHamnesparken AS
Areal6590 kvm
Byggetidjanuar 2014 - juli 2015

Her kan du lese om prosjektet på Constos hjemmeside.

Perlen_2_komp-300x202