Tidligere prosjekter

I løpet av 25 års drift er det blitt mange jobber og prosjekter. De er vårt beste argument for å bli valgt til nye oppdrag. Her er noen av oppdragene som også viser litt av bredden i vår virksomhet

 • E10, G\S-veg Haukebø - Sandtorg
 • Stangnes friidrettsanlegg
 • Kveøyforbindelsen i  arbeidsfellesskap med Brødrene Killi og Nydals maskinstasjon
 • RV 867 i arbeidsfellesskap med Brødrene Killi og Nydals maskinstasjon
 • Breivikhaugen boligfelt, 47 boligtomter
 • Kilamyra næringsområde, Rema 1000 og Plantasjen
 • Harstad brygge (grunn-og VA-arbeider for boligblokk med 80 leiligheter)
 • Jektholtet boligfelt
 • Rehab VA, Nedre Seljestad (rehabilitering av vann og avløpsanlegg)
 • Rehab VA, Tønsnesvegen og Myrvegen i Tromsø
 • Gangveg RV83 Nordvikmyra
 • Slottet sykehjem
 • Rema 1000, Bergseng